AMAÇ

“ 1.İTHİB Teknik Tekstiller Proje Yarışması”, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) katkılarıyla, Türkiye’de teknik tekstil sektörünün ihracatını ve kullanım alanlarını artırmak amacıyla açtığı yarışmadır.

Bu kapsamda, anılan yarışmanın amaçları:

1 -Teknik tekstil ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü arttırmak,

2 -Sektörün imkan ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,

3 -Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,

4 - Teknik tekstil kullanım alanlarının sektör için önemini vurgulamak ve fikrini teşvik etmek,

5- Disiplinler arası iş birlikteliği yaratmak,

6- Sektör, üniversite ve yaratıcı gençlerimizi bir platformda buluşturmak,

7- Gelecekte teknik tekstiller pazarında söz sahibi olabilecek ürünler geliştirilmesine öncü olmak,

şeklindedir.


ÖDÜLLER

Öğrenci Kategorisi:
Birincilik ödülü 7.500 TL
İkincilik ödülü 5.000 TL
Üçüncülük ödülü 4000 TL
Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi
Birincilik ödülü 10.000 TL
İkincilik ödülü 7.500 TL
Üçüncülük ödülü 5.000 TL
Not: İTHİB belirtilen ödüllerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.İTHİB Teknik Tekstil Proje Yarışması Jüri Ön Eleme Sonuçları...
14.06.2012 Perşembe günü düzenlenen 1.İTHİB Teknik Tekstil Proje Yarışması jüri elemesi sonucu finale kalmaya hak kazanan yarışmacılar ve projeler açıklandı. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

-Teknik tekstiller yarışmasında 12 alan yer almaktadır. Teknik Tekstil alanları içerisinden yarışmacılar bir veya birkaçını tercih edebilir. Bunlar,

1) Zirai tekstiller (agrotech)

Tarım, bahçıvanlık, ormancılık ve su ürünlerinde kullanılan tekstiller

2) İnşaat tekstilleri (buildtech)

Bina ve inşaatlarda kullanılan tekstiller

3) Teknik giysiler ( clothtech)

Giysi ve ayakkabıların astar ve benzeri teknik bileşenleri

4) Jeolojik tekstiller (geotech)

Jeolojik tekstiller ile inşaat mühendisliği malzemeleri

5) Ev tekstilleri ( hometech)

Mobilya, ev tekstili ve yer kaplamalarının teknik bileşenleri

6) Endüstriyel tekstiller (indutech)

Filtrasyon, nakil, temizleme vb. sanayi tipi uygulamalar için tekstiller

7) Tıbbi tekstiller (medtech)

Hijyenik ve tıbbi ürünler için tekstiller

8) Taşıt araçları için tekstiller (mobiltech)

Otomotiv, gemi, tren ve hava taşıtları için tekstiller

9) Ekolojik tekstiller ( oekotech)

Çevre koruma amaçlı tekstiller

10) Ambalaj tekstilleri (packtech)

Ambalaj malzemeleri

11) Koruyucu tekstiller ( protech)

Kişisel ve mülki koruma için tekstiller

12) Sportif tekstiller (sportech)

Spor ve serbest (gündelik) giysiler için tekstiller


TEKNİK ŞARTLAR

*Yarışmacıların sunmuş oldukları projeler yukarıda belirtilmiş olan Teknik Tekstil kullanım alanları içerisinden bir veye birkaçını içerebilir.

Dosya tesliminde:

-Teknik içerikleri ile beraber hazırlayacakları proje veya projeler
-İnternetten temin edilecek yarışmacı Başvuru Formu,
-Kavramsal Yaklaşım; sunum dosyasında yarışmacının projede anlatmaya çalıştığı
duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklama,
-Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise belgesi,
-Fotoğraflı özgeçmiş

ÖNEMLİ NOT: Yarışmaya sunduğu projenin patent hakkını koruma altına almak için yarışmacı tarafından, dosya tesliminde noter onaylı bir belge temin edilmelidir. Noter masrafları İTKİB tarafından karşılanır.

  • Teknik şartlarda belirtilen standart dışında dosya teslimleri kabul edilmeyecektir.
  • Eksik evrakla yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgi ve başvuru için:
Yarışma sunum dosyaları elden, posta veya kargo ile en geç 19 Mart 2012 Pazartesi günü mesai bitim saatine kadar İTKİB Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. 5.Kat Fuarlar ve Tanıtım Şubesi Yenibosna-İSTANBUL adresine teslim edilecektir. Kargo gönderilirken Oğuzhan Emir 'in dikkatine gönderilmesi önemle rica olunur.

Oğuzhan Emir
Tel: (212) 454 02 00 - (212) 454 03 53

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

İrtibat için; Sunday Özgen
Tel: (212) 495 40 00 Faks: (212) 495 43 00
Email: info@itaarge.com
www.itaarge.com ; www.tekniktekstilyarismasi.com

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurtdışında okuyan T.C. vatandaşları veya K.K.T.C vatandaşları katılabilirler.

Yarışmanın “Öğrenci Kategorisi”, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelernde öğrenci olduğunu belgeleyebilecek kişilerin;

”Profesyonel ve/veya Uygulayıcı Kategorisi”, ilgili bölümlerden mezun ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin yanı sıra teknik tekstiller üzerine çalışmaları olan fakat diploma veya belgesi olmayan uygulayıcıların da katılımına açıktır.

Yarışmacıların;

-Asli jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci derecen akrabası olmaması,

-Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

-Yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

*Bu şartlara uymayanların projeleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

-Yarışmaya katılan her proje için “teknik performansları ve fonksiyonel özelikleri bakımından” daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması ve “halihazırda tasarımı yapılmış,üretilmiş ve satışa sunulmamış olması “şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durum tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İTKİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumda gerekli hukuki yolla başvurulacaktır.

-Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir eder ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulur.

KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
-Finale kalan yarışmacılar, projelerinin kullanım haklarını bir yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin sözleşme ile İTKİB'e devretmiş sayılacaklardır.
-Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İTKİB'den hiçbir talepte bulunamazlar.
-Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını beyan eder ve gerekli özelliklerini şartnamelere uygun biçimde belirtirler. Projenin kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde tasarım ödül almış ise ödül geri alınır ve İTKİB hukuki işlem başlatır.

1. 20 Haziran 2012 Çarşamba günü , adaylar yapacakları çalışmanın veya çalışmaların jüriye sunumunu ilk olarak teknik içerikleri ile beraber hazırlayacakları proje veya projeleriyle yapacaklardır.

2. Jüri tarafından en çok oy alan projeler İTKİB-İTA Ar-Ge merkezinde oluşturulacak program içerisinde İTHİB tarafından belirlenecek sponsorların desteğiyle üretim çalışmaları gerçekleştirilecektir.

3. 12 Temmuz 2012 Perşembe günü, üretilmiş çalışmalar jüri üyelerine sunularak dereceye giren projeler belirlenecektir.

İTKİB-İTA merkezinde 12 Temmuz 2012 Perşembe günü proje tanıtım ödül töreni düzenlenecek ve jüri tarafından belirlenen proje sahipleri ile birlikte sektöre tanıtılıp aynı zamanda dereceye giren projeler ilan edilecektir.

Not: Jüri özel sunumu ile final gecesi ve ödül töreninin tarihleri İTHİB tarafından değiştirilebilir.

İTKİB İTA Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi; Avrupa Birliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhraçatçılar Birliği) tarafından hayata geçirilen “Moda ve Tekstil İş Kümesi” projesinin bir parçası olarak kurulmuştur.

Sektörel ve Dönüşüm projesinin bir parçası olarak kurulan İTKİB İTA; Akademi – Endüstri işbirliğini sağlamak, sektörde uygulanabilir araştırmalar yapmak, KOBİ’lere yönelik Ar&Ge çalışmaları gerçekleştirmek, sektöre yönelik bilgilendirme ve teknik eğitim desteği vermek, teknik danışmanlık yapmak amacıyla kurulmuştur. Tekstilpark yerleşkesinde, 7000 m2’ lik alana inşa edilen İTKİB İTA; Teknolojik Demo Hizmetleri (Gösteri Çadırı ve Fuaye Alanı), Numune Üretim Hatları, Donanımlı Laboratuvarları gibi imkanları ile sektörün hizmetindedir.

İTA hakkında daha fazla bilgi için www.itaarge.com adresini ziyaret edebilirsiniz.